Kollektiv transport


Kreativitet

Kompetence

Kvalitet

Kollektiv transport

IMPC Solutions ApS er specialister i helstøbte IT-løsninger til den kollektive transportsektor.


Vi udvikler og leverer delkomponenter og totale systemer med fokus på passagerinformation og stand-alone systemer. Vi har mere end ti års erfaring med hardware- og softwareudvikling til rullende materiel og er således garant for at udstyret overholder alle relevante normer og at det tåler det udsatte miljø.


Automatisk Stoppestedsannoncering


”Ding-Dong… Næste stop Nørregade”

Automatisk stoppestedsannoncering er en automatiseret oplæsning af det det næste stoppested på ruten. Det store behov for øget passagerinformation og øget passagertilfredshed er motivationen bag at flere og flere trafikselskaber ønsker stoppestedannoncering i busserne.


Den automatiske annoncering fritager chaufføren fra opgaven således at koncentrationen kan bruges på at føre bussen samt betjene andre serviceopgaver.


Annonceringen sker rettidigt med en klar og formfuldendt dansk kvindestemme. Ligeledes sker der også automatisk annoncering af zoneskift, når en zonegrænse krydses.


Annonceringen sker igennem bussens PA system og det er stadig muligt for chaufføren at give personlig tillægsinformation via systemet i det omfang det måtte ønskes. Ligeledes kan systemet annoncere udvendigt på bussens via eksterne højttalere når bussen holder ved et stoppested.


Chaufføren skal blot logge sig på den korrekte tur via chaufførterminalen, hvorefter den automatiske annoncering starter. Detektering af stoppesteder sker enten via GPS og avanceret software eller via allerede eksisterende ruteopfølgning via andre af bussens systemer.


Altså:

- Slut med glemte annonceringer eller svære udtaler. En pæn og velmoduleret kvindestemme annoncerer alle stoppesteder rettidigt og glemmer ikke nogen fordi der sker noget koncentrationskrævende i trafikken.


Skiltestyring

Når en chauffør vælger en tur, sættes alle linie- og destinationsskilte automatisk. Dette sikrer at alle busser skilter ens og korrekt på tværs af garageanlæg. Hvis der er via punkter på ruten vises disse korrekt og kan automatisk fjernes når via-punktet er passeret. Ved endestationen ændres destinationen automatisk.


Via chaufførterminalen er der også mulighed for at foretage særskiltning af enhver art. Endda grafiske symboler kan lægges ind.


Destinationsskilte og linieskilte fra Mobitec og Hanover supporteres i alle dot-konfigurationer.


Passager Informations Displays til placering indvendig i bussen kan vise næste stoppested, klokkeslæt, zone, destination og eventuelle skiftemuligheder.


Altså:

- Slut med mangelfuld eller fejlbehæftet skiltning. Passagererne får klar og tydelig audio/visuel information.


Busprioritering


Køreplanen holdes og driftsomkostninger reduceres

Med IMPC Solutions Busprioritering er det muligt at opnå betydelige forbedringer i køreplansoverholdelse - også i myldretiden - og øgede driftsomkostninger af den kollektive trafik kan undgås.


Tilfredse kunder og meromsætning

Passagerne vil f.eks. opleve at de kan komme frem på trods af myldretidstrafikken, at rejsetiden reduceres i forhold til dagens situation og de mere er sikre på at kunne nå frem til tiden. De vælger også bussen næste gang.


Problemfri installation

Med IMPC Solutions Busprioritering er der intet behov for at nedgrave dyre detektorspoler i vejen. Der monteres blot en PrioController i lyskrydsets styreskab og en GPS-modtager i bussen. Der foretages konfiguration og oprettelse af enheder i administrationssystemet og på den IMPC Solutions PrioServer, der håndterer det aktuelle lyskryds.


Lave etableringsomkostninger

Tilbagebetalingstiden på et system med så lave etableringsomkostninger vil derfor være betydeligt kortere end på systemer der kræver anlægsarbejde.

Trådløst internet i bussen


Vehicle Internet Point er en trådløs router og W-LAN switch som muliggør deling af en 3G/4G forbindelse mellem W-LAN klienter. Et SIM kort indsættes i enheden og den forbindes til bussens batteri og internet forbindelsen er tilgængelig.


Passagernes forbindelse til interenettet foregår via en tilpasset login-side, hvor der vil være mulighed for visning af informationer.


Vehicle Internet Point er bygget på en måde, så den er modstandsdygtig mod bussens hårde elektriske og miljømæssige forhold.


For at sikre bedst mulig 3G/4G dækning, kan udstyret optionelt leveres med ekstern antenne til montage gennem bussens tag.


Vehicle Internet Point integrerer direkte med alle IMPC Solutions systemer til stoppestedannoncering, signalprioritering og realtids dataopsamling..

Microsoft.NET specialister

Vi står til rådighed


Kontakt os gerne for akut konsulentbistand, ideudvikling, problemløsning m.m.

KONTAKT


IMPC Solutions ApS

Nydamsvej 27

6040 Egtved


Tlf. 8674 2000


CVR.nr. 25958349

FØLG OS