Dambrug


Kreativitet

Kompetence

Kvalitet

Dambrug

Dambrugssystemer


Den store omstrukturering i danske og udenlandske dambrug og de øgede krav til kvalitet og dokumentation skaber i høj grad et behov for fleksible og intelligente kontrol- og overvågningssystemer. Med et stadig stigende fokus på både miljøforbedringer og energibesparelse er det nødvendigt med tidssvarende og effektive driftsystemer til styring og kontrol for konstant at kunne optimere og forbedre produktion og ydelse med mindst mulig belastning af miljø og med færrest mulige driftomkostninger.

Central dataopsamling

Opsamling af informationer om dambrugets foderudnyttelse, fiskeproduktion og trivsel, energiforbrug, vandkvalitet bliver mere og mere afgørende betydning. Både for at kunne optimere arbejdsgange og produktion men ikke mindst for at kunne dokumentere resultater overfor de relevante myndigheder og andre intressenter. Databehandling sker i letoverskuelige PC programmer som installeres direkte på din PC, hjemme eller på dambruget.

 

Et system klarer alle opgaver

IMPC Solutions samler alle opgaver i et system. Vore skalérbare systemer kan håndtere både kontrol, overvågning og fodring af dambruget. Alle data samles centralt og kan anvendes i alle systemerne. Det giver en enestående mulighed for at binde en automatiseret udfodring op på miljøparametre som temperatur og iltindhold, ligesom det giver sikkerhed og tryghed for at tingene er under kontrol. Sker der begivenheder som kræver handling kan alarmer afsendes som taleopkald til telefoner, SMS’er og emails.

 

Decentrale enheder sikrer nem installation

Med IMPC Solutions unikke bussystem, placeres enheder på dambruget hvor de skal bruges. Der skal således ikke trækkes metervis af forskellige kabler. Enheder placeres hvor de skal bruges. Det er nemt og fleksibelt. Systemet kan på denne måde udvides i den takt det er ønskeligt.

 

Vi hjælper dig i gang

At bygge nyt eller bygge om. Det er store beslutninger der skal tages og det kan være svært at finde de optimale løsninger på de tekniske udfordringer. Vi kommer gerne ud og deltager i byggemøder eller stiller os til rådighed for tekniske spørgsmål, så vi sikrer at systemet opfylder præcis dine krav til fleksibilitet og ydelse.


Alarm og overvågning


IMPC Solutions ApS systemer kan anvendes til måling, overvågning og registrering af alle relevante miljø parametre på dambruget. Systemet opbygges modulært således at de enkelte understationer hægtes på en central computer der samler og koordinerer målingerne. Målingerne foretages med forskellige prober og sensorer placeret relevante steder og resultatet af disse målinger kan anvendes til at styre aktuatorer, motorer, pumper eller andet udstyr. F.eks kan en lav iltværdi automatisk resultere i at en pumpe startes og en alarm afsendes til en eller flere mobiltelefoner.


Alarmer opsættes nemt og hurtigt i centralcomputeren og du kan endda lave vagtplaner, således at alarmer sendes til bestemte personer på bestemte ugedage eller tidspunkter.


Med et alarmsystem fra IMPC Solutions ApS kan du sove trygt.


Fodersystem


IMPC Solutions ApS samarbejder med Daltec A/S om at levere fodringssystemer af høj kvalitet til dambrug. Med et fodringsystem fra IMPC Solutions ApS og Daltec A/S får du alle fordelene ved Daltec’s patenterede friktionsdrevne udfodringssystemer kombineret med den effektive databehandling og processkontrol fra IMPC Solutions ApS.


Disse systemer er integrerede således at udfodringen kan knyttes sammen med faktiske måledata og alle processerne overvåges nemt med sikkerhed fra alarmsystemerne. Via de intuitive PC applikationer i FishFarm Server Suite har du altid overblik over din biomasse, dit foder og dine statistikker.


Fodringssystemer fra IMPC Solutions ApS og Daltec A/S. Når driftsikkerhed og stabilitet er afgørende.


Microsoft.NET specialister

Vi står til rådighed


Kontakt os gerne for akut konsulentbistand, ideudvikling, problemløsning m.m.

KONTAKT


IMPC Solutions ApS

Nydamsvej 27

6040 Egtved


Tlf. 8674 2000


CVR.nr. 25958349

FØLG OS