Elektronikproduktion

Elektronikproduktion

Udviklingen inden for produktion af elektronikprodukter kræver en del ekspertviden – derfor har IMPC Solutions hele tiden fingeren på den teknologiske puls og holder produktionsapparatet up to date.


IMPC Solutions tilbyder udvikling af prototyper med montage af ét print, produktion af eksisterende produkter til at være totalleverandør af færdige produkter, som leveres færdigsamlede og kvalitets- og sluttestet.


Produktionsapparat


IMPCs produktion er opført efter et alsidigt og fleksibelt produktionslayout, som til enhver tid gør det muligt at matche kundespecificerede krav uanset opgavens omfang og kompleksitet.


Med vores moderne produktionsapparat, SMD-montage, højtuddannede team og fleksible work flow, kan vi håndtere alle former for standard- og avancerede løsninger i en høj kvalitet uanset stykantal.


Montage


IMPC Solutions tilbyder montering af print i kundens færdige produkt, slutsamling og funktionstest.  Ud fra styklister og tegninger samles produkterne i overensstemmelse kundens forventninger og krav til kvalitet og driftssikkerhed. IMPC Solutions kan styre hele processen fra indkøb af komponenter hos egne eller kundens leverandører til koordinering af hele logistikken frem til levering af produktet hos kunden i den rette kvalitet og til rette tid.


Funktions- og sluttest


IMPC Solutions tilbyder funktions- og sluttest af alle typer print, der alt efter kompleksitet kan udføres som 100% funktionstest eller stikprøvetest. Under testen afprøves alle elektriske funktioner inden montering i det færdige produkt eller leveringen. Inden pakning og forsendelse gennemføres der en sluttest og inspektion, hvorefter produktet er klar til levering.


Funktions- og kostoptimering af eksisterende produkter


Funktions- og kostoptimering af eksisterende produkter kan ofte medføre en betragtelig omkostningsbesparelse. IMPC Solutions ApS har stor erfaring med at foretager funktions- og kostoptimering på velfungerende produkter, hvor indtjeningsmarginen med tiden måske er blevet for lille. Produktets egenskaber bibeholdes, men til en lavere fremstillingspris.


Funktions- og kostoptimeringsprocessen består af en kritisk gennemgang af konstruktion og funktion, hvor der i første omgang laves en generel analyse og efterfølgende en mere detaljeret gennemgang og bearbejdning af de områder, som analysen har afdækket.


Funktions- og kostoptimeringsprocessen kan med fordel anvendes på eksisterende produkter, der har været i produktion i en årrække – men også med fordel på nyudviklede produkter.Microsoft.NET specialister

Vi står til rådighed.

Kontakt os gerne for akut konsulentbistand, ideudvikling, problemløsning mm.